24h購物| | PChome| 登入
2023-12-01 20:01:52| 人氣657| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

*幻羽*再題一*塵世音*

推薦 35 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

生命法輪隨因緣果而轉載無量悟道機!


        蒼蒼雲深鎖,漠漠風寒透;

        紅塵無垠渡,落盡心痕血!

        悲歡離合業,道道空寂然;

        撥開雲深處,誰識本來顏?


漫漫人生修行道,究竟隱藏著啥啊一?何以再再地輪迴?可要好好地參唷一!

          *幻羽*再題一*塵世音*

台長: 幻羽
人氣(657) | 回應(0)| 推薦 (35)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 圖文創作(詩詞、散文、小說、懷舊、插畫) | 個人分類: 冬禪 |
此分類下一篇:*幻羽*又題一*塵世音*
此分類上一篇:*幻羽*偶捻~*冬陽*~

TOP
詳全文