24h購物| | PChome| 登入
2020-08-23 11:46:56

【隨筆短寫】一個是假的,等於從未存在;另一個則是真的,因為它來自天賜恩典的奇蹟。


。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...

2020-08-23 11:17:31

【告別娑婆、摘錄】不論是何種恐懼,最後一定能夠溯源到你對上主的恐懼那裡去。


。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...

2020-08-22 16:16:43

【隨筆短寫】「無用的可憐蟲」這幾個字眼,是給「物質幻夢」、「虛幻故事」、「攻擊分裂」、「小我之圈」來使用的「虛幻之詞」。


。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...

2020-08-22 12:13:17

【奇蹟語錄、摘錄】我仍是上主創造的我。上主之子不可能受苦。而我就是這位聖子。


。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...

2020-08-21 13:24:05

【隨想隨筆、隨寫】只要完成「真寬恕思維」的過程,那你肯定會「看破放下」的,等於這是在說,你根本不再被「虛幻小我」欺騙了。


。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...

2020-08-21 11:08:26

【告別娑婆、摘錄】你心內的小我之音所說有關你的處境與上主的心態,全是捏造出來的。


。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...

2020-08-20 11:52:37

【告別娑婆、摘錄】基於心靈的天賦能力,你不能不為信念的力量而嘆為觀止,只有在你的信念裡,你才可能與上主分裂。


。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...

2020-08-19 15:11:01

【告別娑婆、摘錄】第一層分裂,使你與上主的完美一體境界淪為一種記憶;第二層分裂,心靈一分為二......


。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...

2020-08-18 15:17:12

【告別娑婆、摘錄】小我的聲音是一種錯覺妄想。你不可能指望它自己承認「我不是真的」。


。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...

2020-08-15 13:45:12

【隨想隨筆、隨寫】老是深深認同那一隻「虛幻小我」的話,顯然易見地,只能「虛看破」他人的「虛幻手腳」。


。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...

 1 .  2 .  3 .  4 .  5 .  6 .  7 .  8 .  9 .  10 .      下一頁›      最末頁
第 1 / 145 頁 , 共 1445 筆       下十頁»      
TOP