24h購物| | PChome| 登入
2017-03-23 18:46:02| 人氣2,083| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

【極短篇】瘦伯仔

推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

 伊規年迵天攏穿一領殕殕霧霧的外套,看無啥會出來原底啥款色緻。親像咖啡的,閣若像藍的。這領衫大概罕得洗,袂輸坱埃足久矣,才會變做這款形。外套內面穿一領白色內衫,講白色事實無啥對筒,可能佮外套仝款罕得洗,哪有可能偌白咧?

 除了穿插久年無變,伊的頭鬃永遠攏攄平頭。頭鬃的色緻半花白,歲頭看起來上無六十外外。

 的目睭嶄然仔細蕊,生做瘦抽瘦抽,敢是營養不良的緣故,這我無法度稽考。量約百六公分的瘦伯仔,上捷出現的所在是北區佮中西區彼箍圍仔的街頭。我本人拄過上濟擺的所在是成功路、公園路口。

 騎機車經過十字路口,總是會搪著紅燈擋恬。這个時陣,定定看著瘦伯仔雙跤趒咧趒咧,正手幌咧幌咧伸出來共人分錢。講伊趒咧趒咧,嘛毋是趒甲偌厲害,只不過佮一般人穩穩在在的樣相較無仝款。

 毋捌聽過伊講話,干焦喙裡發出咿咿啊啊的聲。人若分伊錢,伊會頕頭啊兩聲敢若「謝謝」的音。到底是毋是按呢,我嘛無真知。

 遮爾濟冬來,若無佮瘦伯仔佇街頭拄搪一百擺,至少嘛五十回較加。咱頇顢人無固定頭路,做散工所趁有限,干焦罕罕仔兩、三擺對橐袋仔撏幾个銀角仔,輕略仔囥咧瘦伯仔半開的手心裡。

 有一站,較罕咧踮街頭搪著瘦伯仔。掠準伊佇咱的生活裡欠席矣。啥知,因為工課路的緣故,一禮拜有幾落日愛坐火車通勤,煞閣佮伊佇車站頭前的地下道相逢。咱毋是無情,總是佯做無看咧,快步通過伊身軀邊。

 有一回,出外作穡。過晝,日鬚光焱行出台南車頭,腹肚枵甲咕咕叫,一時毋知欲食啥。軁過倒爿地下道,行中山路的亭仔跤。行過新光三越百貨大樓,閣過彼个斡角亭仔跤,有一位不止仔大箍把的婦人人咧賣雞卵糕。

 咱緊猛撏一个五十的銀角仔,共交關一雞卵糕。佇等待婦人人咧橐雞卵糕的時站,我看著邊仔一个瘦卑巴的查甫囡仔,戇神戇神跍咧婦人人的尻脊後,兩蕊目睭嶄然仔細蕊,掠路口直直相。

 我好玄,綴查埔囡仔的眼神瞭過去,想袂到,煞予我相著瘦伯仔伸長手咧共人分。這是我頭擺佇遮看著伊的影跡

 婦人人三兩下手就共雞卵糕橐好勢。我枵甲擋袂牢,未曾離開擔仔位,就對紙橐仔裡提一塊雞卵糕出來孝孤。紲落,看著婦人人手裡閣扲一橐雞卵糕。怪奇啊!遮明明干焦我一个人客,也無看著別人倚來捀場,伊這是

 閣來,婦人人用目尾共查埔囡仔捽一下。查埔囡仔隨徛起來接過婦人人手裡彼橐雞卵糕。本底,我掠準遐的雞卵糕是囡仔家己欲食。啥知,伊雞卵糕接過手了後,踅過擔仔位行向路口,無講無呾交予瘦伯仔。

 彼時,我雞卵糕拄好咬一半塞咧喙,一个喙仔開hānn-hānn。彼半塊雞卵糕吞落肚了後,我共婦人人呵咾:「頭家娘,妳實在誠有愛心哦。」大箍把的婦人人煞細細聲應講:「彼个阮老爸啦。少年放某放囝,食老才來毋成樣。」

 我看著婦人人那講目屎那含目墘。我假無意,勻勻仔行離開擔仔位,食賰半橐的雞卵糕扲咧手裡。那行目屎煞無聲無說津落來。

 

──2017.2.25寫佇赤崁南門仔

    2017.3.23《中華日報》副刊

台長: wagi-sun

您可能對以下文章有興趣

人氣(2,083) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 圖文創作(詩詞、散文、小說、懷舊、插畫) | 個人分類: 小說 |
此分類下一篇:遺書
此分類上一篇:【極短篇】烏雨傘

是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
* 請輸入識別碼:
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文