24h購物| | PChome| 登入
2017-02-20 17:48:37| 人氣1,711| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

#011、放之,則,彌六合滿虛位。卷之,則,隱於密居天位,隱居於十字,帝福安居,常清靜。

推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

 注解~︰出也、歿也。

 注解~︰神、性、靈、主。

 注解~放之︰歿後聖靈釋放出去。

 注解~︰充滿、布滿、遍地、天地、天下。

 注解~六合︰上下東西南北、天下。與十方、八方同意。

 注解~虛位之︰天下之萬物都有生死,既有生死都非正位,生謂之有;死謂之無,生死皆無常,故,是虛位。虛位非實位,萬物也。 再注解~實位︰天位、正位,神位。

 注解~虛位之︰天下之萬物都有其位,人有人位、神有正位神位,鬼有鬼位、牛有牛位、豬有豬位、雞有雞位、鯨有鯨位、熊有熊位…以此。有其位必有其性,若如,人位人性,神位神性,魔位魔性,牛位牛性、豬位豬性,野位野性…以此。

 注解~︰卷住、卷生、神隱、收藏、隱居,隱伏、隱住。

 注解~卷之︰生之時聖靈卷入進來隱居十字,之是指卷入何性何體。是如,是人性者捲入人性人體;是獸性者卷入獸性獸體,以此。

 注解~天位︰三天一體,天位,天名,天權,聖體,是謂三天一體聖靈所隱居的地方。天位位︰天位之位是指聖靈。天位有二種深層含意,其一,聖靈。其二,聖靈隱祕、隱居之位。 

 注解~十字︰-為橫,|為縱,縱橫為之+,縱橫之「交點」,是中心之重點,中心位於點之心⊕。人的十字其本意乃是指真我、真神、主人之居所;真理之物是「本之所在」、是「性之居所」、是生命之根源、是生命之根本,其所位於方寸之中的中心,其居於方寸奈米之中的中心「深幽谷裡」。

 注解~︰神隱、隱蔽、隱伏、********************云︰「孔德之容,惟道是從。」是也。 再再注解~****************林**的幽*****谷,是名幽深山谷

 注解~帝福安居︰主人聖靈隱居身體之內,待之甚妥,居之甚安安座十字,所以還能活動。反之,帝不安居,帝離身歿。故,還活著要真正的感恩是誰?帝也!故曰︰「降無憂,賜盈盈,福安居430。」 再注解~︰聖靈、元神、自性的主人。

 注解~常清靜︰主人聖靈隱居身體之內,生之甚是,待之甚妥,居之甚安,所以還能活動,有一日帝必離去身則亡。從孕生到死亡這段時間,因,帝福安居,故,常清靜。反之,是若,帝不安居,有否常清靜?

 譯解︰ 一合天下生;一離天下亡#009;一者十也,十者性也010。已閱已悟“”的真義真締,一暨是聖靈元神。聖靈與四大假合,則天下萬物生,反之,天下萬物亡,故曰︰「一合天下生;一離天下亡 。」而一(聖性)是住在十字,十字隱居著聖性。故曰︰「一者十也,十者性也 。」

 聖靈與君之異動是俗位虛位,總統、總理、主席、市長…皆然。其異動必與道(表現)有極大關連,其異動是奉上承命,繼位立極。而聖靈的異動皆是奉天承命,繼天立極014,四生六道皆然,天位之正位以外皆虛位,縱,總統、總理、主席、市長之位…皆是。何以虛位?有朝一日其位必異動,故,虛位。四生六道何嘗不是虛位?您我他天下萬物何嘗不是虛位?

 主人聖靈隱居身體之內,生之甚是,待之甚妥,居之甚安,所以還能活動自如,然,有朝一日必離去生命則亡。從孕生到死亡這段時間,因,福安居,故,常清靜。

 善知識,當歿之時,聖靈則放之,放於六合彌滿虛位裡,要入之何處?卷之何物?卷入何性何體?卷入何事?這才是重點!才是首要!如是,人性者卷入人性人體人事,獸性者卷入獸性獸體獸事,以此。善智慧,有聖慧的您必會慶賀妙悟,為何會卷入獸性獸體獸事?魔性魔體獸事?人性人體人事?何不卷入神性聖體?之因!原因在出於!出於天道,歸於天命;出於人道,歸於宿命;出於獸道,歸於魔類097先有其道,後有其性,方有其體#044道已造之,已成所造之因,也成所造之事,將成所造之物013。反之,從當今的性體中隱知前道之道,故曰︰「真知灼見,隱形194。」道!是連接兩端的隱道,從此端隱知彼端,反之,從此性體隱知前端之道。道後的體形容貌總會有天呈現,呈現之日既是報應之日。道後的體形容貌就是道德經云︰「孔德之容,惟道是從。」是也。如何裝扮自己?道也!  

 恭祝 神降無憂 主賜盈盈 帝福安居

 恭請連繫 手機︰0985-457654. E-Mailsaintdao@gmail.com

 歡迎來到真理的境界,希望能瞭解,能領悟,更期盼能行行。若,須更深層探究,歡聚共研。

台長: 天下無二道
人氣(1,711) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)
全站分類: 圖文創作(詩詞、散文、小說、懷舊、插畫) | 個人分類: 真理真道 |
此分類下一篇:#012、道成其道,道成其物,物成其形,德成其位。
此分類上一篇:#010、一者十也,十者性也。

是 (本台目前設定為強制悄悄話)
* 請輸入識別碼:
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文