24h購物| | PChome| 登入
2023-12-24 18:17:26
2022-06-10 02:45:54
2023-11-15 16:05:27
2023-09-09 14:20:00
2022-09-20 18:03:11
2023-12-24 18:17:26

不怕念起只怕覺遲(寫給自己看的!)

32★★我生已盡梵行已立所作已辦不受後有國語我學的為什麼我不能說(主人若迷客得其便)(不怕念起只怕覺遲)你也可以説啊!我也可以説啊!學的都可以説了!更何況是不用學的母語!你可以這樣作,我也可以這樣作啊,...

2023-12-23 20:03:03

修行心得(2)

1★迷! 2★增上慢 3★有為功只能三彈指 4★漏盡通(食肉漏盡無畏) 5★邪見眾生只能八陽經三彈指 6★縛脫無二 7★所作已辦(不疑) 8★唯佛能全(得秘密真正口訣) 9★我瞭解了,一切因果如對目覩,我就是瞭...

2023-12-22 20:41:05

修行心得(1)

1★癡惑於愛欲而不達, 2★我們真誠待人就好,至於別人要怎麼待你那是他們的事了,(你要怎麼對我是你的自由) 3★一切覺 4★慎守口業。 5★毀譽不動是如來行。 6★不能深思熟慮、決斷世事,竟旋至竟年,不得道...

2023-12-22 17:27:38

僧伽吒經(初)

爾時世尊告一切勇菩提薩埵:「有法門名僧伽吒。 若此法門在閻浮提有人聞者,悉能除滅五逆罪業,於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。 一切勇!於汝意云何?若人聞此法門福德之聚,過於一佛福德之聚。」 大仙答言:『我...

2023-12-22 17:22:21
2023-12-22 17:18:55
2023-12-22 16:48:00
2023-12-22 16:23:00

僧伽吒經(三)

「爾時法王說偈告曰: 『見如來出世, 聞擊法鼓音; 見演說法時, 寂滅至涅槃。 見於多眾生, 作福者甚少; 福能後世樂, 何故而不作?』 爾時,世尊復告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言:「如是,如是!惡行眾生命終...

2023-12-22 15:14:06

不求神通

不通而通(如是等眾生漸具方便,說一善語得離生死。)

2023-12-22 14:23:00

僧伽吒經(二)

若不聞此法門者,不能至阿耨多羅三藐三菩提,不能轉法輪, 不能擊法鼓,不能坐於師子法座,不能入於涅槃之界,不能成就無邊光明。 如是,如是!一切勇!不聞如是法門,不能坐於菩提樹下。 (反過來說聞此法門者,...

2023-12-22 14:08:05
2023-12-22 14:05:59

聞僧伽吒經當至阿耨多羅三藐三菩提

僧伽吒法門。若聞此法,當至阿耨多羅三藐三菩提,滅一切罪煩惱休息。

2023-12-22 13:53:22

僧伽吒的意思

「僧伽吒」是梵文“saṅghāṭa” 的音 譯,其含意為「連結」或「連繫」

2023-12-22 13:44:43

僧伽吒經(一)

T0423 僧伽吒經卷/篇章 一 No. 423 [No. 424] 僧伽吒經卷第一 元[6]魏優禪尼國王子月婆首那譯 如是我聞: 一[A1]時婆伽婆,在王舍城靈鷲山中,共摩訶比丘僧二萬二千人俱,其名曰:慧命阿若憍陳如、慧命摩...

2023-12-22 13:12:31

僧伽吒經(此經功德無量)

一切勇菩提薩埵白佛言:「世尊!云何善根滿足?」 爾時,世尊告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言:「功德如佛者當知滿足。」 一切勇白佛言:「世尊!何人功德與如來等?」 佛告一切勇菩提薩埵:「善男子!法師善根...

 1 .  2 .  3 .  4 .  5 .  6 .  7 .  8 .  9 .  10 .      下一頁›      最末頁
第 1 / 250 頁 , 共 3741 筆       下十頁»      
TOP