24h購物| | PChome| 登入
2018-01-14 03:23:35

冷飯

半生流浪很少吃過一頓熱飯很少喝過一杯荼幾乎從來沒進過澡堂.洗過熱水我記憶中喝的是冷水洗的不是河水就是山溝裡的水如今人老了百病叢生每吃冷飯冷水肚子就痛得死去活來怎么辦沒錢.就只好忍.只好和冷餓拚命泠

2017-12-30 23:26:14

眼殘障手皿

拿到這張眼睛殘障手冊我心一沉這一生宣告結束了瞎了一隻眼我還能作什么真是兩人雙流淚一一一三行!

2017-12-21 19:26:19

艷福

單身艷福平常事不必傷心淚暗流醒得及時是好漢桃花劫后我知休

2017-10-30 17:31:17

擋炮子的日子將成歷史

我老了 我累了 下月我將卸下 擋炮子的血裝 悄悄地回那個沒人記得我的台疆 求一個女人 好好地和我重遊世界一遍 哈.哈! 這應是我後半段的人生!

2017-10-17 06:45:35

x.x在不平靜中苦撐

我病已痊再啣刀槍再赴烽火何日歸來無人知道我命太賤仍騎血馬衝鋒向前!201710170645在台出發前寫

2017-10-15 13:58:01

唯有畫樓.當時明月兩處照相思(抄一叢花后段語)

佳期誰料久參差 愁緒暗縈絲 想應妙舞清歌罷 又還對秋色嗟咨 唯有畫樓 當時明月 兩處照相思. 借花獻佛藉獻小妖精以博一燦

2017-09-24 04:00:28

野僧

東來寺畔野非僧不是濟公也不癲托缽芒鞋豈我事逢場作戲笑顏生

2017-09-24 03:44:03

半瘋半傻

浪跡江湖年復年半瘋半傻坐洋船何從何去不須懂一笑悠然道有緣

2017-09-24 03:30:21

今朝有洒

今朝有酒今朝醉 絕不留它到夜深 明日我身仍在否 有誰知道雨晴陰

2017-09-23 08:23:17

治不好的病

治不好的病醫不好的心吃不完的飯飲不完的酒走不完的路寫不好的詩躲不掉的夢忍不住的淚和我將長生和我同終老!

2017-09-23 07:36:36

立志忘前夢

失戀何須流眼淚一時被騙損年華轉身自立忘前夢遠走他鄉不說家

2017-09-22 03:24:20

前度劉郎今又來

病中歲月拖磨過回首前塵淚涕多萬水千山浴血日全因情恨放長歌20170922再行執筆寫此短詩

2017-01-26 05:33:43

煙梭摔倒住院關台

煙梭緊急住院關台 因不知密碼無法打開 怕好友不知煙的下落 故在此特別登出 目前地住x總加護病房

2015-05-11 02:48:21

謀殺自己

急着想讓自已安定下來結交多年的女友堅决不再理我我有能力建造一个家但誰也不会理我我想我這一生是完了我只好以流浪來度殘年借流浪以謀殺自巳

2015-05-10 02:34:53

好久沒在此寫文章

這个月很閑準备在此多寫点 可是心倩很亂/但下月又要去新加坡 為了工作 也不知何時可回來!

 1 .  2 .      下一頁›      最末頁
第 1 / 2 頁 , 共 21 筆           
TOP