24h購物| | PChome| 登入
太上老君說常清靜經 文章數:9
氣質品 第九經文:所以不能者,為心未澄,慾未遣也。心得:所以心未靜不能掃前面的三心,不斬七情六慾不成聖賢也。天道... (詳全文)
發表時間:2022-09-01 10:16:28 | 回應:0
三尸品 第八經文:常能遣其慾。而心自靜。 澄其心。而神自清。 自然六慾不生。三毒消滅。心得:三尸:上尸,名彭琚,管... (詳全文)
發表時間:2022-08-19 21:38:43 | 回應:0
... (詳全文)
發表時間:2022-08-08 22:01:59 | 回應:0
人心品 第六經:夫人神好清,而心擾之。心得:稟父母之性為元神(靈魂),受天地之性為識神,靈原出於無極,無為無作無... (詳全文)
發表時間:2022-07-30 21:55:25 | 回應:3
道心品 第五經:人能常清靜,天地悉皆歸心得:清者萬緣頓息也。靜者一念不生也。此天地不是指身外之天地,指內身之神氣... (詳全文)
發表時間:2022-07-26 13:38:04 | 回應:2
三才品 第四清者濁之源,動者靜之基心得:先天炁本是清氣上浮,地(丹田)本陰濁之體由陰極而生陽,濁定而生清,清氣源... (詳全文)
發表時間:2022-07-19 21:37:47 | 回應:1
太極品 第三男清女濁,男動女靜降本流末,而生萬物。心得:此男女之論,非是實屬男女,男為陽,女為陰降為生,流為成,... (詳全文)
發表時間:2022-07-16 00:43:35 | 回應:1
皇極品 第二吾不知其名,強名曰:道。夫道者,有清有濁,有動有靜,天清地濁,天動地靜。心得:大道無形象,無名色,更... (詳全文)
發表時間:2022-07-12 23:39:22 | 回應:0
此經至簡至易,有九十六句(96原人之數)以應乾坤之卦,共有三百九十四字(河圖生成之數)以應八卦之爻,註解版本有七... (詳全文)
發表時間:2022-07-11 22:20:53 | 回應:0
 1 .
第 1 / 1 頁 , 共 9 筆           
TOP