24h購物| | PChome| 登入
真理真道 文章數:557
真理不在文字裡,卻在文字中;不在文字中,卻在悟覺裡。一文可以大澈,一詞可以妙覺。真理不在語言裡,卻在語言... (詳全文)
發表時間:2019-02-28 10:40:34 | 回應:0
貪瞋痴之終結。貪是貪功德,瞋是懼罪惡,痴是痴心之迷,痴迷無慧。 (詳全文)
發表時間:2019-02-19 04:34:18 | 回應:0
聖靈本一切清是一切淨,無垢無染故無得,眾生平等,聖靈一家。當下之人人皆皆擁德存罪,皆囚於地球不得歸。眾生犯貪瞋... (詳全文)
發表時間:2019-02-19 04:32:12 | 回應:0
師師有別,道道有異,師不同,不同類;道不同,不同歸。師道不同,焉能同歸。 (詳全文)
發表時間:2019-02-19 04:28:11 | 回應:0
師師有別,道道有異,師不同,不同類;道不同,不同歸。師道不同,焉能同歸。師無真道,徒能成焉?師不成徒焉... (詳全文)
發表時間:2019-02-19 04:26:16 | 回應:0
造物者賜給我們的靈魂甚麼?賜給一,一無所有之淨空真空聖絜之聖靈 (詳全文)
發表時間:2019-02-19 04:20:36 | 回應:0
造物者賜給我們的元神靈魂甚麼?賜給一,一也。一也無大無小,無貴無賤,眾生平等,聖靈一家,一切不染,一無... (詳全文)
發表時間:2019-02-19 04:18:20 | 回應:0
時下容體之所造,既是累世行像所造之即品。次世代之容體,既是累世行像所造之即品。 (詳全文)
發表時間:2019-02-19 04:13:31 | 回應:0
先有真道之為後有三天一體之化;先有人道之為後有三人一體之化;先有獸道之為後有三野一體之化;先有魔道之為後... (詳全文)
發表時間:2019-02-19 04:10:54 | 回應:0
道!是連接兩端的隱道,從此端隱知彼端,簡言之,從此容貌形體隱知前端之道。道後的體形容貌總會日後呈現,呈現之日... (詳全文)
發表時間:2019-02-16 13:56:15 | 回應:0
先有其道,後有其性,方有其體。道已造之,已成所造之因,也成所造之事,將成所造之物。觀之,從當今的容貌形... (詳全文)
發表時間:2019-02-16 13:52:49 | 回應:0
假面具是人性人體之三人一體;野性野體之三野一體 ,天性聖體之三天一體是真面目。 (詳全文)
發表時間:2019-02-16 13:45:48 | 回應:0
面具之像,隨其心而生,隨其心而改,隨其行而變,隨其行而改變其性,隨性而改面具。假面具是人性人體之三人一... (詳全文)
發表時間:2019-02-16 13:43:06 | 回應:0
解救天下之方法莫乎,我赦天下,天下赦我;我贖天下,天下贖我的宏襟。您赦天下,天下赦您;您救天下,天下救您;您... (詳全文)
發表時間:2019-02-11 17:09:29 | 回應:0
  天下問如何解脫得救?曰︰清淨。又問如何清淨?復曰︰啟悟真理,啟行真道。真理將招喚世人,真道將呼應天下,悟真... (詳全文)
發表時間:2019-02-11 17:06:39 | 回應:0
第一頁      ‹上一頁       11 .  12 .  13 .  14 .  15 .  16 .  17 .  18 .  19 .  20 .      下一頁›      最末頁
第 11 / 38 頁 , 共 557 筆       下十頁»      
TOP