24h購物| | PChome| 登入
2022-12-30 16:45:24| 人氣24,830| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

日・台語的珠寶諺語9

推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

  這個諺言,是說某人原本家財萬貫,卻因他不把錢當錢用而逐漸失去了擁有的財產好比昂貴的水晶就算切磨過後,剩下碎屑也不懂得寶惜。

 

  到了近代我們才知道切磨過後的寶石碎屑其實是可拿來當助研劑的因此許多的寶石研磨雕刻工房都會將在水管或沉澱池裡的加以回收不當廢水看成垃圾白白棄之不顧

 

  另外,有句「老子英雄兒好漢,老子英雄兒混蛋」的話,講的是兩種極端。青出於藍而勝於藍,一代更比一代強,再換個場景,財大膽大浪費大,不喪家身不可罷!好比對命運運命的看法,到底是先有命再有運,或是開創運才有命,每個人的見解都不相同的呀!

 

  一个了尾仔囝,較贏三个新發財仔(Tsi̍t ê liáu-bué-á-kiánnkhah iânn tsi̍t ê sin huat-tsâi-á)是在形容百足之蟲死而不僵但那也是死皇帝不如活乞丐不是再者,相爭做乞食頭(Sio-tsenn tsò khit-tsia̍h-thâu)就那麼點大的出息也不是頭路對吧

 

  總是勤儉較有底(Tsóng-sī khîn-khiām khah ū tué)太過討債毋成家(Thài kuè thó-tsè m̄-tsiânn ke)窮無窮栽富無富種(Kiông bû kiông tsai hù bû hù tsióng)散無散種富無久長(Sàn bô sàn tsíng pù bô kú-tn̂g)窮和富兩樣都沒有這樣先天的種仔唯靠努力和勤儉,總能持盈保泰總有飛黃騰達的一天

 

台長: 蔡蟳
人氣(24,830) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 工作甘苦(工作心得、創業、求職) | 個人分類: 蔡蟳珠寶文化史講座 |
此分類下一篇:日・台語的珠寶諺語10
此分類上一篇:日・台語的珠寶諺語8

是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
* 請輸入識別碼:
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文