24h購物| | PChome| 登入
2020-09-28 01:46:37| 人氣785| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

打金兒司阜

推薦 1 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

  「鏗鏗鏘鏘,

    叮叮噹噹,

    人人叫伊打金兒哥,

    項鍊、手鍊、耳鈎、戒指,

    攏打甲金熾熾,

    三更半暝叮叮噹噹,

    害阮對伊睏袜去,

    像伊這款打拼男兒,

    阮愈看愈甲意〜呢…」

 


  此描繪金工師父《打金兒哥》的歌曲,正一作詞方瑞娥主唱,是應合著「功夫在手,無論早晏」(Kang-hu tsāi-tshiúbô-lūn tsá-uànn )只要一技在身,不管早晚都可以工作賺錢養活一家人,自然吸引想當老闆娘的女性懷著燦亮之夢。

 

  以往打金兒司阜從徒弟到出師得要三年四個月,入行的學徒自灑掃清潔工具開始做起另外,這又是師父對徒弟觀察品性和鍛鍊個性的磨合期

 

  俗話常說「真金要用火煉」人品亦然,工房每日接觸到的不外金銀珠寶,有的甚至故意會將那些東西擺在不顯眼的角落,藉以觀察徒弟的手腳乾不乾淨,品行合乎工作屬性與否?鍛鍊個性自然也是多方面,個人覺得值得一提的是耐性與勤快,具有耐性的學徒「忍也忍,忍著一个金石礅」(Jím-iā- jímjím tio̍h tsi̍t-ê kim-tsio̍h-tun)最終方得出師,手腳勤愛勞動的精神「勤快,勤快,有飯閣有菜」(Khîn-khuàikhîn-khuài,ū-pn̄g koh ū- tshài )藝成方能得以維生。

 

  等通過測試進入正式基礎學習,不少的金工技藝多由更早入門的學徒師兄來負責,學徒得多方的觀察和模仿,換句話來說「溜溜瞅瞅,食兩蕊目睭」(Liu-liu-tshiu-tshiutsia̍h nn̄g luí ba̍k-tsiu)的學藝模式。

 

  禁不起此而跑掉的為「走師」(Tsáu- sai)學藝期滿的稱「出師」(Tshut-sai),至於從師兄、師父處學到多少技術,其實端看每個人的資質如何?正所謂「有真司阜,無傳真功夫」「教會了徒弟餓死了師父,師父領進門修行在個人」這又能怨誰呢!

 

  記得有位與我配合的金工司阜說過,是在工作檯上擺著一面立鏡,邊工作著的他從鏡像邊觀察老司阜的一舉一動,從中偷學。也有的老司阜當要進行較為關鍵的技術時,往往藉故支開徒弟「江湖一點訣,要訣不可說」(Kang-ôo tsi̍t-tiám- kuatiàu-kuat put-khó- suat)亦不少見。

 

  「藏一步、崁兩步、最後是無半步(Bô-puànn-pōo)」怕就怕所託非人,因為技術是不會說謊的,你只要投入時間心血它就會誠實回報。好比練鋼琴似的,一年彈1000小時的可以自娛娛人,3000小時的可當鋼琴老師,5000小時的登上國際大師(天資異稟除外)?總之「想一步、變兩步、最後是全撇步(Tsuân-phiat-pōo)」師徒間彼此還是得相互尊重才是。

 

  目前很多的大學開設時尚創意之類的科系或課程,也拿金工讓學生來玩,半學年僅作一只戒指的話,要是這樣,不僅學習的時間少得可憐學習的年紀也嫌太晚,University真還讓你玩四年

 

  高職即進入金工的此項習藝會更好,畢竟想成為獨當一面的打金兒司阜,勝任客人託付的貴重首飾,個人作品另有創新突出,拿日語諺語「桃栗要三年,柿子八年,傻個兒柚子(此柚非彼柚)得要十八年」做比喻的話,培養一個成為金工專家中的專家,絕對無法速成需要經年累月,起碼得十年多方才有所成。

 

  另外,再說一下有的金工司阜拿自己揶揄工字無捅頭(Thóng-thâu)」萬般皆下品惟有讀書高,另有些人不經意脫口而出「工字無出頭,工字若出頭,毋是土便是猴」這種的話來,如果這樣,我還真想為他們打抱不平。誰說「吃喝嫖賭抽,坑矇拐騙偷」是工人的專利,人不是看外表,人是要看內才功夫接觸之後,產生一種不一般的素質,令人刮目相看

 

  行行出狀元,工字出頭天,如同Bring Bring的鑽石不是與生"帶來"的,除天生麗質難自棄外,仍需後天不斷進行修飾與雕琢的呀

台長: 蔡蟳
人氣(785) | 回應(0)| 推薦 (1)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 興趣嗜好(收藏、園藝、棋奕、汽機車) | 個人分類: 蔡蟳珠寶文化史講座 |
此分類下一篇:行商轉坐賈
此分類上一篇:挑擔行腳

是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
* 請輸入識別碼:
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文