24h購物| | PChome| 登入
2008-05-03 00:17:35| 人氣68| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

踩場的後果

推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

圖1: 咁多隻kitty o係度, 哼, 有我kuromi, 我要企中間
圖二: 原來OL會放鏡在檯面的, UM...今日的造型不錯
圖3: 呢個咩地方??
圖4: 弊, 被困
圖5: 唔怕, 我出到來
圖6: 弊, 又俾人再捉過

台長: 小妹
人氣(68) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 不分類 | 個人分類: 玩物壯志 |
此分類下一篇:KUROMI @ 娘家
此分類上一篇:KUROMI 陪我走
TOP
詳全文