24h購物| | PChome| 登入
與好友分享這篇文章

9/4撥交到屏東大武 傘兵訓練中心 為期一個月為估計值 還是要看老天賞不賞臉 ------------------------------------ 我飛 也飛不到妳身邊 只能在著陸的地點 看妳不顧一切的飛離

新聞台: 藍色‧咖啡‧杯子 | 台長:Blue’s Cup
收件者E-mail:

請以分號區隔每個E-mail
例如:john@pchome.com.tw;mary@pchome.com.tw
信件標題:
與你分享這篇文章
訊息內容:
很精采的好文章!
如果你也喜歡,請轉寄給好友幫忙增加人氣吧!
您的名字:
Blue’s Cup
TOP