24h購物| | PChome| 登入
搜尋結果
站內文章搜尋: 標題 內容 標籤
共找到2筆符合情詩的資料 搜尋全站»
Ink on paper, bamboo dip pen, 259x188mm, 2017, by Assem Sharaf(紙上水墨,蘸水竹筆,259x188mm,2017,阿深·夏拉夫)《妳纖弱的視神經》       &......(詳全文)
 
發表時間:2017-02-20 18:32 | 人氣:1212 | 回應:0
父親的照片*〈    父子情    〉他死了十年我才接納並越來越愛他生前他自私、封建、陳腐 十分中產階級  如今我也到了他老年歲月顯得封建、陳腐、中產階級並逐......(詳全文)
 
發表時間:2012-05-06 13:40 | 人氣:1834 | 回應:0

 1 .
第 1 / 1 頁 , 共 2 筆            ▲TOP
TOP