24h購物| | PChome| 登入
搜尋結果
站內文章搜尋: 標題 內容 標籤
共找到1筆符合十二大願的資料 搜尋全站»
 「……若有淨信善男子、善女人等,乃至盡...(詳全文)
 
發表時間:2009-01-20 13:51:24 | 人氣:1205 | 回應:1

 1 .
第 1 / 1 頁 , 共 1 筆            ▲TOP
TOP