24h購物| | PChome| 登入
搜尋結果
站內文章搜尋: 標題 內容 標籤
共找到1筆符合張作驥的資料 搜尋全站»
颱風天的首映日。〈讓《醉‧生夢死》多了幾分戲‧夢人生的氛圍。〉        遠方的友人問我:「是悲傷的同志片?」    我開始,就問句裡的兩個詞彙思考了起來。......(詳全文)
 
發表時間:2015-08-07 23:05 | 人氣:681 | 回應:0

 1 .
第 1 / 1 頁 , 共 1 筆            ▲TOP
TOP