24h購物| | PChome| 登入
2009-11-12 03:04:59| 人氣975| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

981111福誠中學-校園歌唱擂台(高中部初賽)

推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

[記者吳富正/高縣報導]

981111-01翁詠琪(福誠中學304)

http://www.youtube.com/watch?v=qdI-Kkclapo

 

981111-02高榮霞(福誠中學303)

http://www.youtube.com/watch?v=wggohPdJwPk

 

981111-03林旻蓉(福誠中學205)

http://www.youtube.com/watch?v=iMBFG-r1JUo

 

981111-04陳宜煌(福誠中學201)

http://www.youtube.com/watch?v=iI_JMBGb6qs

 

981111-05劉榮耀(福誠中學201)B

http://www.youtube.com/watch?v=HmzunOvs0zw

 

981111-06孫英哲(福誠中學205)

http://www.youtube.com/watch?v=nqYn_4q3bSI

 

981111-07張納甄(福誠中學205)

http://www.youtube.com/watch?v=XVOxOd8Oci4

 

981111-08翁菱听(福誠中學206)

http://www.youtube.com/watch?v=MKEbzMlwROI

 

981111-09陳柔攸(福誠中學204)A

http://www.youtube.com/watch?v=9pQ7038p7bQ

 

981111-10林家甄(福誠中學205)A

http://www.youtube.com/watch?v=SG8-lxGiEzc

 

981111-11黃文琛(福誠中學107)

http://www.youtube.com/watch?v=nv5vidBlBgI

 

981111-12劉雨欣(福誠中學205)

http://www.youtube.com/watch?v=ObkuGIJwstM

 

981111-13蔡宇娜(福誠中學206)B

http://www.youtube.com/watch?v=w3J6i0x5pxQ

 

981111-14洪鈺瑛(福誠中學204)A

http://www.youtube.com/watch?v=D96ONsH37Ho

 

981111-15張鈴袖(福誠中學205)

http://www.youtube.com/watch?v=wvwUGaLDuCA

 

981111-16蔡汶欣(福誠中學204)

http://www.youtube.com/watch?v=DHsGpW2svGw

 

981111-17郭建宏(福誠中學205)

http://www.youtube.com/watch?v=4BDnBfFbX6E

 

981111-18蔡佩澐(福誠中學205)A

http://www.youtube.com/watch?v=Uz-PXRB2cXs

 

981111-19吳建融(福誠中學205)

http://www.youtube.com/watch?v=6wVOytIJEXQ

 

981111-20李孟穎(福誠中學106)B

http://www.youtube.com/watch?v=QhkGuZD2oRk

 

981111-21鄭涵慈(福誠中學101)A

http://www.youtube.com/watch?v=44zWMscC_WY

 

981111-22黃鼎祐(福誠中學205)

http://www.youtube.com/watch?v=YkyHCdYTFDY

 

981111-23黃庭鈞(福誠中學106)

http://www.youtube.com/watch?v=KMAIttQryyY

 

981111-24柯詠壬(福誠中學107)

http://www.youtube.com/watch?v=Ey5KL52v4cs

 

981111-25林哲安(福誠中學106)B

http://www.youtube.com/watch?v=Jx1xACmoCsE

 

981111-26陳永銘(福誠中學107)

http://www.youtube.com/watch?v=4Y65Jl9cjuw

 

981111-27江致峰(福誠中學107)B

http://www.youtube.com/watch?v=mCtLEQvpcyI

 

981111-28陳柏任(福誠中學105)

http://www.youtube.com/watch?v=sOAWC6YzXN8

 

981111-29吳則融(福誠中學107)B

http://www.youtube.com/watch?v=orzEyZy-MBI

 

981111-30葉勇星(福誠中學105)

http://www.youtube.com/watch?v=kGadusBeCoY

 

981111-31呂芸姍(福誠中學107)

http://www.youtube.com/watch?v=PRexqEm6orQ

 

981111-32張文欣(福誠中學102)

http://www.youtube.com/watch?v=UsBYyB431W0

 

981111-33王志哲(福誠中學106)

http://www.youtube.com/watch?v=rxrbgph9wII

 

981111-34許卜壬(福誠中學107)

http://www.youtube.com/watch?v=XvDQbS4Ov40

 

981111-35鄭悅伶(福誠中學106)

http://www.youtube.com/watch?v=80vTrYtx9NU

 

981111-36黃珮雯(福誠中學106)

http://www.youtube.com/watch?v=3lr84vSVYwQ

 

981111-37陳崇悅(福誠中學105)

http://www.youtube.com/watch?v=5GrWJ1rCbV8

 

981111-38王新雅(福誠中學104)B

http://www.youtube.com/watch?v=LWeIYW388Cc

 

981111-39呂媛圓(福誠中學107)

http://www.youtube.com/watch?v=OvvN5QdGiRs

 

981111-40楊 儀(福誠中學102)

http://www.youtube.com/watch?v=8g5BOJBhvvA

 

981111-41鐘世君(福誠中學103)

http://www.youtube.com/watch?v=mpINOWLpwL

 

981111-42吳昱杰(福誠中學103)

http://www.youtube.com/watch?v=fqBsZNmujr4

 

981111-43陳美涵(福誠中學202)

http://www.youtube.com/watch?v=ufGXEVnoSIc

 

981111-44林冠宏(福誠中學203)

http://www.youtube.com/watch?v=BCutf1J6hec

 

981111-45簡攸竹(福誠中學203)

http://www.youtube.com/watch?v=tBNOuXcL9dY

 


新聞平台

  

 

台長: 楓驊
人氣(975) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 校園社團(社團、班級、校友會、同學會) | 個人分類: 教育人文 |
此分類下一篇:981210歌唱擂台-福誠中學(決賽)
此分類上一篇:981110福誠中學-校園歌唱擂台(國中部初賽)

TOP
詳全文