24h購物| | PChome| 登入
與好友分享這篇文章

南市衛生局舉辦98年6月份跨局處登革熱防治工作會報

圖:台南市衛生局長胡淑貞(右)舉辦98年6月份跨局處登革熱防治工作會報,昨天由由副市長洪正中(右三)主持登革熱防疫工作的貢獻頒特別獎表揚正覺社區,衛生署疾病管制局第四分局長吳怡君(左二)情形。                                             ...

新聞台: 新(神)臺灣電子報 | 台長:陳耀祥
收件者E-mail:

請以分號區隔每個E-mail
例如:john@pchome.com.tw;mary@pchome.com.tw
信件標題:
與你分享這篇文章
訊息內容:
很精采的好文章!
如果你也喜歡,請轉寄給好友幫忙增加人氣吧!
您的名字:
陳耀祥
TOP