24h購物| | PChome| 登入
2005-11-03 23:21:11| 人氣256| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

06年養甚麼寵物可改變運程

推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

來 年 運 程 預 測 書 籍 多 籮 籮 , 一 看 再 看 還 嫌 未 夠 喉 ? 來 玩 玩 這 個 寵 物 占 卜 吧 , 你 的 來 年 事 業 、 愛 情 運 勢 , 會 即 刻 話 你 知 !
如果你在來年打算飼養寵物你會選哪一種?
A 狗   B 貓   C 兔   D 魚
選 A   轉 新 工
來 年 的 運 勢 會 比 較 反 覆 , 你 要 有 心 理 準 備 去 迎 接 不 同 的 變 化 , 包 括 工 作 上 、 感 情 上 的 。 事 情 並 不 會 如 你 所 計 劃 或 預 料 中 進 行 , 所 以 最 好 保 持 彈 性 , 以 適 應 各 種 轉 變 。 事 業 上 會 有 轉 工 、 轉 行 的 機 會 , 亦 會 有 好 成
績 , 不 過 最 好 保 持 低 調 , 以 免 招 惹 是 非 。
選 B   會 升 職
來 年 你 在 事 業 上 會 有 升 職 或 得 到 讚 賞 的 機 會 , 不 過 別 要 因 此 而 自 鳴 得 意 , 謹 記 要 保 持 沉 實 低 調 , 因 為 你 的 人 際 關 係 容 易 出 現 問 題 , 例 如 招 惹 是 非 , 或 跟 別 人 發 生 誤 會 衝 突 。 如 果 你 太 過 囂 張 , 只 會 樹 大 招 風 。 愛 情 方 面 , 會 有 短 暫 或 霧 水 情 緣 , 當 拍 拍 散 拖 是 無 妨 ,
但 若 想 認 真 發 展 的 話 , 則 要 放 長 雙 眼 , 考 慮 清 楚 。
選 C   有 運 行
來 年 的 運 勢 相 當 不 俗 , 在 事 業 上 , 會 得 到 上 司 、 長 輩 的 提 攜 幫 助 , 跟 同 事 的 關 係 亦 會 很 和 諧 , 合 作 愉 快 。 愛 情 方 面 , 多 姿 多 采 , 絕 對 不 愁 寂 寞 , 單 身 的 你 會 認 識 到 新 對 象 , 戀 愛 中 的 你 亦 可 考 慮 拉 埋 天 窗 。 不 過 , 要 小 心 桃 花 太 旺 , 易 弄 出 多 角 關 係 , 那 就 麻 煩 了 !
選 D   逢 凶 化 吉
你 來 年 運 勢 上 上 落 落 , 事 業 上 雖 然 整 體 不 俗 , 不 過 當 中 還 是 會 遇 到 一 些 波 折 和 阻 滯 , 幸 好 總 能 夠 逢 凶 化 吉 。 愛 情 方 面 則 不 太 穩 定 , 時 好 時 壞 , 跟 情 人 容 易 發 生 摩 擦 , 宜 加 以 忍 耐 。 此 外 , 要 小 心 健 康 , 會 特 別 易 發 生 小 意 外 或 弄 傷 身 體 , 宜 謹 慎 一 點 。

台長: 有緣居士
人氣(256) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 不分類
TOP
詳全文