24h購物| | PChome| 登入
2008-07-31 23:38:37| 人氣72| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

亭台樓閣

推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

用這組字做heading其實不太適合, 有亭台, 但沒有樓閣呢

有印象呢個係咩地方嗎??

這個是青松仙苑, 好多時我收工之後要行去市中心, 就一定會經過這個地方.今次近6點的時候, 左看看右看看見冇人在附近, 就用手機拍下來.起初只想做一個印記, 俾大家知道有呢個地方, 影完之後, 我想起原來我好細個的時候曾去過這個地方, 印象的記憶是差不多的.

應該是幼稚園高班或小一那年的農曆新年吧, 記得那時剛搬到屯門不久, 阿爸的同行來拜年, 那時我仲記得我穿的是紅色格仔裙, 阿爸在青松仙苑買了風車給我, 很有中國風那種呢, 拿著風車跑, 扇頁會轉, 一不跑就會停.

那應該是最有印象的一個與阿爸一起過的新年.

唏噓是有的, 新年的一家團圓的日子, 好像那一兩年過後, 家庭面目全非. 如今的新年, 有了自己的家庭, 依然不能一家三口一起出外拜年

是註定了嗎?
除了這個亭, 其實沒有什麼好看.

這度門吧, 還有這度門多一點中國氣色, 打開這度門就是另一個新天地, 外面的車大大小小都有, 巴士, 大貨櫃車, 電單車...... 嘈, 又很大塵

通過這一度門一直行, 就是卓爾居了.

過去的事, 都係唔好回望, 免得令自己心痛

台長: 小妹
人氣(72) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 不分類 | 個人分類: 小妹新聞透視 |
此分類下一篇:挺胸收腹
此分類上一篇:又到月尾
TOP
詳全文