24h購物| | PChome| 登入
2007-11-03 09:16:55| 人氣83| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

笑話---爛GAP

推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

1.看恐怖片

LUNG: 我想去看恐怖片, 而家HALLOWEEN MA
藍: HALLOWEEN? 而家有咩戲上呀?
LUNG: 有套’月光光心慌慌殺清光’
藍: UM... 咁你睇啦
我: 咁而家仲有咩戲上呀?
大家靜, 因為我們都是個脫節的人
我: 有喇...... 我知喇....
藍看著我, 我說: 就是((HALLOWEEN之----後日))

藍呆, LUNG 好似唔明
當然啦... 大家都在想真係有套咁O既戲咩
看著藍藍呆的樣... HAHA....
我: 你仲唔明, 今日我地咁樣仲唔恐怖呀
藍藍終於笑, 笑到肚好痛TIM
我: 唉.... 弊, 呢個GAP好爛TIM...
LUNG又給我一個眼神: 係...

之後, 大家又爆笑


2.偏食
我一向都好偏食, 好多有益O既野都唔吃, 昨晚ORDER了一個冬陰功火鍋, 送豆腐,生菜AND 米線, 藍一見就說: 小妹, 3樣裡有2樣你唔食WOR... 之後就掀起了一場食物喜惡言論喇...

大家對我的豆腐討厭症都好莫名其妙, 係呀...真係GA... HAHA....

原來, LUNG都有佢唔吃的東西... 而且.... 理由都好充份...
HAHA....

下次, 約好了來元朗吃泰菜, HAHA

台長: 小妹
人氣(83) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 不分類 | 個人分類: 小妹新聞透視 |
此分類下一篇:我做左阿姨喇
此分類上一篇:又來一個愉快的晚上
TOP
詳全文