Hyundai全系列車出清 山東旅遊集結自然奇景高級和牛根本是薪水小偷! 影╱改編神曲《愛蜂蜜也...
2018-07-13 06:45:02 | 人氣(699) | 回應(0) | 上一篇 | 下一篇

《香塵暗陌》*幻羽*題於晨曦中

推薦 11 收藏 0 轉貼0 訂閱站台 

                香塵暗陌殘紅  江湖無路可退

                琉璃黛雲誰攀  滿城風絮幾歡

                墨染流彩熙予  千載后誰主事

                空對苦晝夜  斷賦殘詩無夢

                莫花落塵泥  徒增淚痕愁

 

                      *幻羽*題於晨曦中     
      

                         喜瑪拉雅山晨曦


                        八里渡船頭晨曦↑↓                  雲南元陽,多依樹梯田,日出


台長: 幻羽
TOP
詳全文