手麻只是腕隧道症候群?... 古色古香的傳統韓屋式場景兔子摺疊傘!限量出清中 親綠智庫民調:陳其邁支...
2017-10-10 10:58:02 | 人氣(1,875) | 回應(1) | 上一篇 | 下一篇

※爐火純青─醫神~孫思邈─實乃得道的修煉人※

推薦 6 收藏 0 轉貼0 訂閱站台


 
                    
※爐火純─醫神~孫思邈─實乃得道的修煉人※

醫神可以指:

1. 中的藥師佛、藥王菩薩、藥上菩薩等,雖不稱神明,卻也與「醫神」有相當的同質性。

2.華人所信奉掌管醫藥的神明,如:神農大帝、扁鵲、東漢建安三醫華佗、董奉、張仲景、唐朝的韋慈藏,宋朝閩南神祇保生大帝、明代的李時珍等。

3.孫天醫孫思邈(541年或581682年),唐朝京兆華原(現陝西耀縣)人,是著名的醫師與道士。他是中國乃至世界史上著名的醫學家和藥物學家,被譽藥王,許多華人奉之醫神。

4.華人女性信奉的助女神臨水夫人,也常被認屬於醫神之列。

5.希臘神話醫藥神:如阿波羅、阿斯克勒庇奧斯(Asklēpiós) 、許癸厄亞、帕那刻亞祖孫等。

6.希波克拉底:古希臘醫師,將醫學獨立於巫術,對臨床醫學貢獻極大,並創醫師誓詞做醫師之道德規範,人尊其「醫學之父」,因相傳其醫神阿斯克勒庇奧斯之後裔,故也有人認其代表醫神。

7.豪斯醫生,一部美國連續劇的香港譯名。


孫思邈是雍州華原人。七歲上學,每天讀書大約一千字左右。他成年之後,喜歡談論庄、老及百家的學說,也喜歡佛經。洛陽總管獨孤信,見了他之後便感嘆地說:這是一個聖童,只怕他器量大見識少,很難任用。

後周宣帝的時候,孫思邈因王室發生了許多變故,就隱居到太白山裡。隋文帝輔政的時候,讓他做國子博士。他稱病不起。他常常對親近的人說:再過五十年,應當有一個聖人出世,那時候我才能幫他救濟世人。

到唐太宗即位,把他召到京城,慨嘆他的模樣很年輕,對他說:我因此知道有道術的人實在應當受到尊重,羨門、廣成等神人確實不是虛傳。皇上要授給他爵位,他堅決推辭,不肯接受。

唐顯慶四年,唐高宗召見他,請他做諫議大夫,他又堅決推辭不接受。

上元元年,他託病請求回,皇上特意賜好馬給他,並且把鄱陽公主的城邑賜給他居住。當時的名士,像宋之問、孟詵、盧照鄰等,都用老師弟子的禮節對待他。

孫思邈曾經和皇帝一起到過九成宮。盧照鄰病了,住在他的住宅里,當時院子里有一大梨樹,盧照鄰就那梨樹作了一篇辭賦,賦的序言說:癸酉這年,我病在長安光德坊的官舍里,這裡的老人說,這是鄱陽公主的城邑。從前鄱陽公主沒有出嫁就死了,所以的城邑一直荒廢着。當時有一位處士叫孫思邈,他通曉古今,學盡各種數術。他談論起道家的理論來,就像古代的蒙縣莊子;他的學問深入不二,就像當今的維摩詰;至於推算天文曆法量度天地,則可以與洛下閎、安期先生相提並論。他自己說生於開皇辛酉年,已經九十三歲了。到間打聽他,人們都說他已經幾百歲了。另外,他和人們一起談論起周、齊之間事來,記得清清楚楚,就像親眼見過。以此檢驗他,就不止是一百歲的人了。然而他的耳不聾,眼不花,神采奕奕。可以說是古代的聰明傅達長壽之人了。

當時盧照鄰很有名氣,他得了重病,他嗟嘆每個人的承受不同,不知道人長壽短命如此懸殊。於是他問孫思邈:名醫治病,的道理如何呢?”孫思邈回答說:我聽說善於談論天的人,一定要向人打聽;善於談論人的人,一定要以天的道理依據。天有四時的變化,五行的運轉,寒暑交替。的運轉,和就下雨;怒就;凝結就是霜雪;張揚就是虹霓。這是天地的規律。

人有四肢和五臟,有醒有睡,有呼有吸,循環往複。流動,就形成人體的營養作用、衛外機能和血氣循環;明顯,就成人的氣色;發聲,就有了人的聲音。這是人的規律。陽性,用的精神;陰性,用的形體。這是天和人相同的地方。等到失去這種正常現象,熱氣上升則生熱;不然就生寒;凝結就成腫瘤;凹陷就成癰疽;奔躍就成喘息、;竭盡就成焦枯。

病情呈現在表面,病變動卻在形體內。把這種道理推及到天地方面,也是這樣的。所以,金、木、水、火、土,五大行星有盈有縮,星辰失去了常度,日月的運行出現錯亂,慧星離開軌道飛行,這是天地的大病。寒暑不正常,這是天地熱氣上升與否的表現;岩石泥土聳起,這是天地的腫瘤;山崩地陷,這是天地的癰疽;狂奔的風,狂暴的雨,這是天地的喘息和;雨露潤澤不及時。江河乾涸,這是天地的焦枯。

良醫治病,用藥疏導,用針劑拯救;聖人濟世,用道德調和,用政事輔助。所以,人身上有可以治好的病,天地有可以消除的災。

他又說:膽子要大,而用心要細;心智要圓活,行要方正。《詩經》說,如臨深淵,如履薄冰,說的是小心;‘赳赳武夫,公侯干城,說的是大膽;‘利回,不義疚,這是行的方正;‘見機而作,不俟終日,這是心智的圓活。

他的文學,如此超拔突出;他的道術也不可勝紀。當初魏徵等人受命編修齊、梁、周、隋等五代史,恐怕有遺漏,多次向孫思邈請。他用口傳授,就像親眼所見一樣。

東台侍孫處約,曾經帶着五個兒子孫、孫儆、孫俊、孫侑、孫去拜見孫思邈。孫思邈說:孫俊應當首先顯貴;孫侑應當顯達得較;的地位最高,災禍出在執掌兵權上。後來都像他說的一樣。

太子詹事盧齊卿,小時候向孫思邈請人倫的事情,孫思邈說:今後五十年,地位可達到一方諸侯之長,我的孫子應當是屬下的官吏,應當自己保重才是。盧齊卿後來做了徐州刺史,孫思邈的孫子孫溥,果然是徐州蕭縣的縣令。孫思邈當初對盧齊卿說這話的時候,孫溥還沒有出生,而預先知道了他的事情。凡是各種奇異的事情,大多如此。

永淳元年,孫思邈死去,死前留下話要薄葬,不準在墓中埋藏殉葬品,不準用活着的牛羊祭奠。經過一個多月,他的色沒變。起他的屍體往棺材裏裝的時候,他只剩下空空的衣服而已,當時的人都感到奇怪。

他親自注釋了《老子》、《莊子》,撰寫了《千金方》三十卷、《福祿論》三十卷、《攝生真籙》、《枕中素書》、《會三論》各一卷。

開元年間,又有人發現他隱居在終南山,與宣律師相來往,宣律師常常來來往往地向他參學請宗旨。

當時天大旱,有一個西域的僧人請求在昆明池築壇求雨,皇上下詔讓有關部門準備香燈。一共七天,水縮下去幾尺。忽然有一位老人夜裡到宣律師那裡求救,說:我是昆明池裡的龍,很久沒下雨,不是因我。一個胡僧要用我的腦子做葯,欺騙天子說求雨,我的命危在旦夕,請和用法力救護於我。宣公推辭說:貧僧操守戒律罷了,可以去求孫思邈老先生。

老人於是就來到孫思邈那裡。孫思邈說:我知道昆明池龍宮裡有神仙藥方三十個,如果能讓我看看,我就救老人說:這些藥方上帝不準隨便外傳,現在緊急了,絲毫無所吝嗇!”過了一會兒,老人捧着藥方來了。孫思邈說:天明回去,不用擔心胡僧。從此池水忽然暴漲,幾天便漫上岸來,胡僧羞怒而死。

另外,曾經有一個神仙從天而降,對孫思邈說:所着的《千金方》,濟人的功效也很廣了。而用生物做葯,殘害的生物也太多了,一定會成一個屍解的神仙,不能白天升天成仙了。從前,一位人桓闓告訴陶貞白,事情也是這樣,本來是知道的。

此後孫思邈採用草木做葯,以代替虻蟲、水蛭的性命,作《千金方翼》三十篇,每篇有《龍宮仙方》一個行世。等到唐玄宗
避安史之亂,向西到達蜀地之後,夢見一位老漢鬚髮皆白,穿黃色衣服,再三在面前參拜,然後奏道:我是孫思邈,在峨嵋山結廬居住多年了。現在聽說皇上的鑾駕來到成都,我所以等候在這裡拜謁。唐玄宗說:我熟悉的名字很久了,現在不怕道路遙遠來到這裡,也是有所求?”孫思邈說:我隱居在雲泉之間,喜歡吃金石之葯,聽說這個地方出雄黃,希望賜給我八十兩。如果能滿足我的要求,請派使者到峨嵋山來。唐玄宗答應了,心大跳而醒來,立即就令侍臣陳忠盛帶八十兩雄黃,到峨嵋山去賜給孫思邈。

陳忠盛奉詔之後來到峨嵋山,走到風嶺,遇見一位容貌很俊逸古樸的老頭,穿黃色衣服立在嶺下。老頭對陳忠盛說:莫非是天子的使者?我就是孫思邈。陳忠盛說:皇上讓我把雄黃賜給那老頭躬身接受,然後說:我承蒙天子賜給我雄黃,現在有表章致謝,但這裡是山野之居,沒有筆墨,請執筆轉抄送進宮中。陳忠盛立即讓官吏拿來筆墨之類。老頭指着一塊石頭說:表章在那石頭上,可以抄錄下來。陳忠盛看那石塊,果然有一百多個紅字,確實是表章。於是就把那些字抄錄下來。

寫完之後,再看老頭和石頭,全都不見了。於是陳忠盛把這事詳細地奏明唐玄宗。唐玄宗於是問陳忠盛,老頭的相貌與夢中的果然一樣,因此更感驚奇。

從此,孫思邈有時候隱沒,有時候出現。

咸通末年,山下的一家百姓,有一個十幾歲的男孩,不吃葷血,父母認他喜歡善行,讓他到白水僧院做了童子。忽然有一位遊客自稱孫處士,在院中遊了一周之後,從袖中取出一包湯藥碎末交給童子說:我像烹茶那樣煎好。煎好之後,處士了一些,把剩下的湯汁給了童子。童子覺得湯汁的味道極美,希望再給他一碗。處士說:這葯就是為你來的!”就把方寸這樣大的一匙葯沫再讓他煎着吃。於是他便向同伴們說了。出門一看,處士已離去了。童子也乘空飛起來。眾人正在驚異,一看那煎藥的鍋子,已變成金的了。

這以後也時常有見到孫思邈的人。孫思邈(541年或581年-682年),唐朝京兆華原(現陝西耀縣)人,是著名的醫師與道士。他是中國乃至世界史上著名的醫學家和藥物學家,被譽藥王,許多華人奉之醫神。

據《新唐書》載,他出生於西魏,七歲就學,日誦千餘言,北周元老獨孤信稱他聖童。他精通百家學說,善於談老子、莊周之道,擅長陰陽、推步,妙解數術,兼好《釋典》。

孫思邈從小多病,「湯藥之資,罄盡家」。周圍的百姓都很貧苦,很多人因沒錢治病而死去,因此他18歲時立志學醫,終身勤奮不輟。他認「人命至重,有貴千金。一方濟之,德逾於此」。十八歲之後就「志於學醫」,最後終有所成。

相傳,周宣帝,周靜帝,隋文帝、唐太宗、唐高宗曾以高官厚爵與之,都被他婉拒,孫思邈曾經作過唐太宗的御醫,上元元年他稱病退隱山中,唐高宗以良馬賜之。盧照鄰奉他師。

孫思邈著有《備急千金要方》,簡稱《千金要方》,共三十卷,二百三十二門,已接近現代臨床醫學的分類方法。他汲取《黃帝內經》關於臟腑的學說,在《千金要方》中第一次完整地提出了以臟腑寒熱虛實中心的雜病分類辨治法,收集藥方五千三百首。《千金翼方》是對《千金要方》的補編,共有三十卷。

孫思邈重視醫德修養,詳論醫德規範。他特別調醫家的職業道德。特別是《備急千金要方》中的「大醫習業」和「大醫精誠」兩篇,系統的論述了醫德規範。其內容大致可歸納兩個方面:第一是技術要精湛,第二是品德要高。《千金要方》卷首以顯著地位論述了《大醫精誠》與《大醫習業》,把醫德放在了極其重要的位置上,調人治病,不分「貴賤貧富,長幼蚩,怨親善友,華夷愚智」,皆一視同仁。還調以德養性、以德養身。較之漢晉醫家,孫思邈對醫德的論述,可以說是最全面的了。而這些基本醫療道德,至今仍具有重要的現實意義。

他重視前人的寶貴經驗,但尊古而不泥古。他將《傷寒論》的內容較完整地收集在《千金翼方》之中。在他一生行醫的過程中,他十分重視婦人與兒童疾病的診治,他認這是關係人類繁衍的大事,故曰:「先婦人小兒……則是崇本之意也。」在針灸學方面,他不僅調針藥並用,還創設了新的穴位,創製彩色經絡圖,還常配合按摩、灸治。同時,他還是食療治法的積極倡導者。他反對魏晉時期盛行的服石求長生的風氣,倡導積極養生,身長壽。

孫思邈將道內修理論和醫學、衛生學相結合,把養生學也作醫療內容。認人若善攝生,當可免於病。只要「良醫導之以藥石,救之以針劑」,「體形有可愈之疾,天地有可消之災」。孫思邈還對煉丹、服食以求長生成仙的道方術作了探索。

臨終時,孫思邈遺囑「薄葬,不藏明器,祭去牲牢」,並遺有大量的醫書,人尊其「孫藥王」。在陝西耀縣藥王山(原稱五臺山),有祭祀孫思邈的藥王廟,並在每年農曆二月初二有「二月二藥王廟會」。此外在耀縣還建有「人祠」、聖母殿與祖塋碑。宋徽宗崇寧二年(1103)追封妙應人。

今台灣仍有祭祀孫思邈之廟宇,並稱之「天醫妙應孫人」,每年農曆正月初四其祭典,稱之「孫天醫聖誕」。

在保生大帝信仰中,有所謂的「保生三人」,認孫思邈與吳、許遜在成神之後成了結拜兄弟。在廈門一帶認三神排行依序是大哥「金面」孫人、老二「紅面」吳人、老三「黑面」許人,但在臺灣其排行則因地而異。

醫虎喉:據說孫思邈一次夜間出診的時候,遇到一隻似乎要向他求救的老虎。他仔細一看發現老虎被人骨住,便幫老虎治療取出骨頭。之後老虎了報恩而成他的侍者。

開棺救活婦:傳說孫思邈一次出診偶遇出殯隊伍,發現棺材出鮮血,乃請求開棺並救活棺內難的婦人與腹中的嬰兒。

一般解說「爐火純」這句成語,都以是道家煉丹完成時,爐火發出純火焰,由此延伸而用來比學問、技術、功夫到達精純完美的境地。比較早的文獻證據是唐代孫思邈所寫的一首四言詩,收錄在《全唐詩》中。孫思邈通百家、陰陽、醫學之術,他這首詩主要是描述煉丹的過程。詩中大意是說:煉丹時,將鉛汞置入丹鼎中,點燃爐火。紅光烈火,所冒之煙,已無黑色,火焰變成純正的藍光。許多成語典以孫思邈這裡說的就是煉丹完成時的「爐火純」現象。由此可知,「爐火轉」時,正是煉丹成就時,因此可以用來比學問、技術、功夫等事情到達精純完美的境地。四言詩(缺一字)(隋末唐初·孫思邈) 

取金之精,合石之液。列爲夫婦,結爲魂魄。一體混沌,兩精感激。

河車覆載,鼎候無忒。洪鑪烈火,烘翕赫。煙未及黔,不假碧。

如畜扶桑,若藏霹靂。女氣索,嬰兒聲寂。透出兩儀,麗於四極。

壁立幾多,馬馳一驛。宛其死矣,適然從革。惡黜善遷,情回性易。

紫色內達,赤芒外射。熠若火生,乍疑血滴。號曰中環,退藏於密。

霧散五內,川流百脉。骨變金植,駐玉澤。陽德乃敷,陰功積。

南宮度名,北斗落籍。


孫思邈養生十三法,又名耳聰明法 :

1.
髮常梳

將手掌互
36下令掌心發熱,然後由前額開始掃上去,經後腦掃回頸部。早10次。

頭部有很多重要的穴位。經常做這動作,可以明目袪風、防止頭痛、耳鳴、白髮和脫髮。

2.
目常運

(a)
合眼,然後用力
開眼,眼珠打圈, 望向左、上、右、下四方;再合眼, 然後用力開眼,眼珠打圈, 望向右、上、左、下四方。重覆3次。

(b)
36下,將發熱的掌心敷上眼部。 這動作可以化眼睛,糾正近視和懶視。

3.
齒常叩

口微微合上,上下排牙齒互叩,無需太用力,但牙齒互叩時須發出聲響。輕輕鬆鬆慢慢做36下。

這動作可以通上下顎經絡,幫助保持頭腦
醒,加腸胃吸收、防止蛀牙和牙骹骨退化。

4. 漱玉津。玉津即津液、口水。

(a)
口微微合上,將舌頭伸出牙齒外, 由上面開始,向左慢慢轉動, 一共轉12圈,然後將口水
下去。 之後再由上面開始,反方向再做一下。

(b)
口微微合下,這次舌頭不在牙齒外邊, 而在口腔裏,圍繞上下顎轉動。 左轉12圈後
口水,然後再反方向做一次。 口水時,盡量想象將口水帶到下丹田。

從現代科學角度分析,口水含有大量酵素,能調和荷爾蒙分泌,因此經常做這動作,可以
健腸胃,延年益壽。

5.
耳常鼓

(a)
手掌掩雙耳,用力向內壓,然後放手, 應該有卜一聲。重覆做10下。

(b)
雙掌掩耳,將耳
反摺,雙手食指㤿住中指,以食指用力彈後腦風池穴10下,卜卜有聲。

這動作每天臨睡前後做,可以增
記憶和聽覺。

6.
面常洗

(a)
36下,暖手後以後上下掃面。

(b)
暖手後雙手同時向外圈。

這動作經常做,可以令
色紅潤有光澤,同時不會有皺紋。

7.
頭常搖

雙手叉腰,閉目,垂下頭,緩緩向右
動,直至恢復原位一次,共做6次。反方面重覆。

這動作經常做可以令頭腦靈活,防止頸椎增生。不過,注意要慢慢做,否則會頭暈。

8.
腰常擺

身體和雙手有韻律地擺動。當身體
向左時,右手在前,左手在後,在前的右手輕輕拍打小腹,在後的左手輕輕拍打「命門」穴位。反方向重覆。最少做50下,做100下更好。

這動作可以
化腸胃、固腎氣、防止消化不良,胃痛、腰痛。

9.
腹常揉

36下,手暖後兩手交㤿,圍繞肚臍順時針方向揉。當自己的身體是一個時鐘。揉的範圍由小到大,做36下。這動作可以幫助消化、吸收、消除腹部鼓脹。

10.
攝谷道,即提肛。

吸氣時提肛,即將肛門的肌肉收緊。閉氣,維持數秒,直至不能忍受,然後呼氣放鬆。

這動作無論何時都可以練習。最好是每天早
各做2030下。相傳這動作是十全老人乾隆最得意的養生功法。

11.
膝常


並排,膝部緊貼,人微微下蹲,雙手按膝,向左右動,各做20下。
這動作可以
化膝頭關節,所謂「人老腿先老、腎虧膝先軟」。要延年益壽,要由雙做起。

12.
常散步

挺直胸
,輕鬆地散步。最好心無雜念,盡情欣賞沿途景色。

民間有個說法,「飯後走一走,活到九十九」。雖然有點誇張,不過,散步確實是有益的運動。

13.


(a)
右手擦左,左手擦右。 由跟向上至趾,再向下擦回 一下。 共做36下。

(b)
兩手大拇指輪流擦
心湧泉穴,共做100下。

常做這動作,可以治失眠、降血壓、消除頭痛。
底集中了全身器官的反射區。經常搓腳可以化各器官,對身體有益。

孫思邈一生曾先後三次在太白山隱居長達40餘年,許多醫學究和著作在此完成,且流傳了降龍”“伏虎”“藥王捉拿人參等不勝枚藥王故事。至今太白山上仍留有藥王宮”“藥王殿等幾十處與孫思邈有關的遺跡遺址。

在太白山隱居期間,孫思邈發現了藥王茶,並作延年益壽的養生用品常年用。長期從事太白草醫藥以及孫思邈養生文化究的學者,出版《太白本草志》《太白本草》的藥學授何子冀認孫思邈壽高141歲,與他常喝的藥王茶有密切關係


台長: 幻羽
人氣(1,875) | 回應(1)| 推薦 (6)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 海外旅遊(國外、大陸) | 個人分類: 塵弦禪音 |
此分類下一篇:*幻羽*題~夢
此分類上一篇:*~浙江潮~*

幻羽
藥師佛於過去久遠劫修梵行,在電光如來住世時,曾發十二大願,願為眾生解除疾苦,使具足諸根,身相端正,資具豐饒,離諸橫難等,並導入解脫,而以願滿故而成佛,住淨琉璃世界,其國土莊嚴與西方極樂世界無有差別。據《藥師琉璃光如來本願功德經》記載,藥師琉璃光如來十二大願:
願我來世得阿耨多羅三藐三菩提時:
第一大願:自身光明熾然,照耀無量無數無邊世界,以三十二大丈夫相、八十隨形,莊嚴其身;令一切有情,如我無異。
第二大願:身如琉璃,內外明徹,淨無瑕穢,光明廣大,功德巍巍,身善安住,焰網莊嚴過於日月;幽冥眾生,悉蒙開曉,隨意所趣,作諸事業。
第三大願:以無量無邊智慧方便,令諸有情,皆得無盡所受用物,莫令眾生有所乏少。
第四大願:若諸有情,行邪道者,悉令安住菩提道中;若行聲聞、獨覺乘者,皆以大乘而安立之。
第五大願:若有無量無邊有情,於我法中修行梵行,一切皆令得不缺戒,具三聚戒。設有毀犯,聞我名已,還得清淨,不墮惡趣。
第六大願:若諸有情,其身下劣,諸根不具,醜陋頑愚,盲聾喑啞,攣躄背僂,白癩癲狂,種種病苦。聞我名已,一切皆得端正黠慧,諸根完具,無諸疾苦。
第七大願:若諸有情,眾病逼切,無救無歸,無醫無藥,無親無家,貧窮多苦。我之名號一經其耳,眾病悉除,身心安樂,家屬、資具悉皆豐足,乃至證得無上菩提。
第八大願:若有女人,為女百惡之所逼惱,極生厭離,願舍女身。聞我名已,一切皆得轉女成男,具丈夫相,乃至證得無上菩提。
第九大願:令諸有情,出魔罥網,解脫一切外道纏縛。若墮種種惡見稠林,皆當引攝置於正見,漸令修習諸菩薩行,速證無上正等菩提。
第十大願:若諸有情,王法所加,繩縛鞭撻,繫閉牢獄,或當刑戮,及餘無量災難凌辱,悲愁煎逼,身心受苦。若聞我名,以我福德威神力故,皆得解脫一切憂苦。
第十一大願:若諸有情,饑渴所惱,為求食故,造諸惡業。得聞我名,專念受持,我當先以上妙飲食飽足其身,後以法味畢竟安樂而建立之。
第十二大願:若諸有情,貧無衣服,蚊虻寒熱,晝夜逼惱。若聞我名,專念受持,如其所好,即得種種上妙衣服,亦得一切寶莊嚴具、華鬘、塗香、鼓樂、眾伎,隨心所玩,皆令滿足。
2017-10-10 11:23:12
TOP
詳全文