HONDA中古車實價登錄 自然豐富森林為主題湯咖哩倫敦超大動物園與動物共舞 法國首座失智村動工 盼...
2009-07-13 22:08:18 | 人氣(13,161) | 回應(0) | 上一篇 | 下一篇

98年高考最新解題(參考)---資料來源:公職王

推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

引用http://tw.myblog.yahoo.com/wen2050/article?mid=5273

 

高考
■ 考試類科■ 考試科目
 ◆ 共同科目一
  國文(作文、公文、測驗) 7160 次點閱  
  法學知識與英文 5600 次點閱  
 ◆ 一般行政
  行政學 1810 次點閱  
  行政法 1815 次點閱  
  公共管理 1026 次點閱  
  政治學 1013 次點閱  
  公共政策 369 次點閱  
 ◆ 一般民政
  行政學 577 次點閱  
  行政法 469 次點閱  
  地方政府與政治 588 次點閱  
  政治學 319 次點閱  
  公共政策 79 次點閱  
 ◆ 社會行政
  社會學 661 次點閱  
  行政法 319 次點閱  
  社會福利服務 327 次點閱  
  社會研究法 233 次點閱  
  社會工作 95 次點閱  
 ◆ 人事行政
  行政學 847 次點閱  
  行政法 692 次點閱  
  現行考銓制度 1015 次點閱  
  各國人事制度 554 次點閱  
  心理學(諮商與輔導) 854 次點閱  
 ◆ 戶政
  民法總則與親屬編 803 次點閱  
  移民政策與法規 289 次點閱  
  行政法 245 次點閱  
  刑法與刑事訴訟法 119 次點閱  
  戶政法規 195 次點閱  
  社會工作 40 次點閱  
 ◆ 教育行政
  教育行政學 717 次點閱  
  比較教育 245 次點閱  
  行政法 320 次點閱  
  教育哲學 254 次點閱  
  教育測驗與統計 134 次點閱  
 ◆ 財稅行政
  民法 2229 次點閱  
  租稅各論 837 次點閱  
  財政學 1025 次點閱  
  經濟學 877 次點閱  
  會計學 341 次點閱  
 ◆ 金融保險
  保險學 437 次點閱  
  金融保險法規 171 次點閱  
  經濟學 262 次點閱  
  會計學 67 次點閱  
  財務管理與投資學 157 次點閱  
 ◆ 會計
  中級會計學 1028 次點閱  
  會計審計法規 454 次點閱  
  財政學 427 次點閱  
  成本與管理會計 490 次點閱  
  政府會計 505 次點閱  
  審計學 510 次點閱  
 ◆ 審計
  內部控制之理論與實務 311 次點閱  
  審計應用法規 164 次點閱  
  財報分析 170 次點閱  
  管理會計 152 次點閱  
  政府會計 151 次點閱  
 ◆ 經建行政
  國際經濟學 613 次點閱  
  公共經濟學 262 次點閱  
  經濟學 333 次點閱  
  商事法 196 次點閱  
  統計學 78 次點閱  
 ◆ 地政
  民法 1166 次點閱  
  土地利用 229 次點閱  
  土地法規與土地登記 195 次點閱  
  土地政策 24 次點閱  
 ◆ 法律政風
  社會學 410 次點閱  
  行政學 199 次點閱  
  行政法 409 次點閱  
  刑法 301 次點閱  
  公務員法 335 次點閱  
  刑事訴訟法 177 次點閱  
 ◆ 財經政風
  社會學 254 次點閱  
  行政學 183 次點閱  
  行政法 207 次點閱  
  經濟學 172 次點閱  
  公務員法 187 次點閱  
  心理學 165 次點閱  
 ◆ 交通行政
  運輸規劃學 172 次點閱  
  運輸學 146 次點閱  
  交通政策 74 次點閱  

 

台長: 可愛啾啾
人氣(13,161) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 校園社團(社團、班級、校友會、同學會) | 個人分類: 考情報導 |
此分類下一篇:98年司法特考三等考試參考解答
此分類上一篇:98年普考最新解題(參考)

我要回應
是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
* 請輸入識別碼:
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文