Toyota WISH首賣 【冰島】追北極光去吧王金平宣布不參加黨內初選 BL劇正夯HIStor...
自然觀察 文章數:13
2019-04-18椿蟓生態 去 (2018) 年此時在中興新村土地公嶺一帶ㄉ龍眼樹葉,發現已有成群ㄉ椿象正以刺吸方式危害龍眼花... (詳全文)
發表時間:2019-04-18 21:16:33 | 回應:1
2019-04-04陶然透早,霧氣瀰漫,曙光透竹欉,露珠與杜鵑爭豔,樹蛙與黑鵯喧鬧,花花世界,奇妙無比……&h... (詳全文)
發表時間:2019-04-04 14:48:32 | 回應:0
2019-02-28蒲公英之美蒲公英ㄚ白傘花,主治婦人乳癰腫…………….! 花語花心傳真情,... (詳全文)
發表時間:2019-03-01 13:05:24 | 回應:1
2019-02-24心情小語 在無色的歲月座標上………! 用照片標註彩色生命………? ... (詳全文)
發表時間:2019-02-24 14:53:13 | 回應:1
杜鵑颱風過境時刻,天空下著毛毛細雨,仍然照常登山運動……………! 透早,在虎山登... (詳全文)
發表時間:2015-09-28 11:18:10 | 回應:2
1963年塔塔加地區發生森林大火,兩棵紅檜巨木遭受無情大火ㄉ摧殘,生機已滅,悽然枯立於此,形同夫妻相偎相依至死不渝... (詳全文)
發表時間:2014-10-27 22:57:20 | 回應:0
2014-10-09卷瓣朱槿 鮮紅花瓣卷緊緊,花蕊吐外引蜂蝶! 卷瓣朱槿不開花,燈籠扶桑懸鈴花? 卷瓣朱槿原產地墨... (詳全文)
發表時間:2014-10-09 12:00:44 | 回應:0
2014-06-21竹節蟲之美竹節細長狀枯枝,褐色身軀觸鬚短………….!稙物為食非農害,牛羊誤食死翹翹………….?... (詳全文)
發表時間:2014-06-21 23:19:57 | 回應:0
2011-12-06獅頭山之旅獅山峻秀林蒼鬰,佛門勝地雅寧靜………!徜徉古道遠塵囂,淙淙水聲若梵音………?望月亭下大石璧... (詳全文)
發表時間:2011-12-15 11:04:16 | 回應:0
含羞草為荳科,一年生草本植物,,高七八寸,全株莖及葉均有利刺及刺毛,複葉,總葉柄之頂端,分生四株,各株有許多掌... (詳全文)
發表時間:2011-11-07 16:04:15 | 回應:2
2011-11-02山芙蓉之美山芙蓉又名重瓣芙蓉或狗頭芙蓉,屬錦葵科,是台灣ㄉ原生種植物,為落葉性灌木或小喬木,拳株被有... (詳全文)
發表時間:2011-11-02 23:18:09 | 回應:1
2010-08-21細說螳螂頭尖眼突胸細長,前腳鐮刀善捕蟬……………..!雌螂殺手總悲壯,燕好沉醉斷雄螂……………..!螳螂... (詳全文)
發表時間:2010-08-21 16:45:53 | 回應:2
2010-08-12白千層白千層ㄚ千層白,灰白皮兒千千層!串串雄蕊長花序,果軸末端長新芽?雀榕纏繞千層莖,生態浩劫亦含悲... (詳全文)
發表時間:2010-08-12 11:26:10 | 回應:1
 1 .
第 1 / 1 頁 , 共 13 筆           
TOP