一覺醒來「門牙痛到想拔... Nissan中古車實價登錄居家電腦椅!限量出清中 共軍護衛艦繞行台灣東部...
2018-04-19 18:41:32
2018-03-06 23:04:42
2017-07-15 17:03:41
2016-07-10 20:42:38
2015-01-08 00:01:16
2010-10-16 13:08:13

伊的名號做Siraya

  Uma規日頭殼gông-tshia-tshia,心肝穎仔無停咧滾絞,這兩日踮電視內面看著的影像,袂輸佇伊腦海內咧做大水,暝日溢來溢去無時停。秀林村是伊自細漢徛起的故鄉,遐有伊上親的親人佮逐日好嘴相借問的厝邊頭尾。這...

2010-09-15 19:42:36

台灣人無罪

──讀陳雷短篇小說集《阿春無罪》  自1987年發表短篇小說〈美麗ê樟腦林〉開始,23冬來陳雷一直拚勢創作,伊對台語小說的綿爛,到tann猶原無變。雖然,前到tann伊捌出版過跨文類的《永遠ê故鄉》、《陳雷台語文學...

2010-08-26 17:34:07

較好寫詩

你講人生親像村上春樹佇後現代虛實交替挪威的森林種一欉馬拉松的戀愛古你講人生親像托爾斯泰用千軍萬馬寫實Russia戰爭佮和平挨弦仔We are the world你參李白握手霸恁爸講啉一甌whisky 讀一部西遊記較好寫詩──2009...

2010-08-26 17:30:40

詩人小說家

飄撇的小說家常在用詩的style講古浪漫的詩人不時以小說的語境敍事到底詩人、小說家佗位相像?抑是小說家、詩人有啥無仝?你問我我只有暗靜跋杯提後現代的藉口拜請踮天頂歡頭喜面的詩人小說家──2009.3.8寫佇台南大學...

2010-07-20 22:43:41

被出賣的台灣

  今暗(2010.7.20),熱人無界漚歙的暗暝。參耀乾兄去台南華納威秀電影院看電影「被出賣的台灣」試映會。這齣電影是由美國籍台灣人刁毓能所製作的,是一齣融合美麗島事件、陳文成事件佮江南事件改編的白色恐怖電影...

2010-07-16 23:47:09

春天親像一幅詩

Mahapug ka vare[1]踮大目降的山路無攬無ne沿路飄散的Hapa[2]紅艷透枝的Isip[3]Kā虎頭埤粧kah可比未出嫁的媠姑娘仔He偎晝的Wagi[4]袂giàn佇樹跤秋凊參人放伴綠谷Siraya相會無閒tshih-tshah的Uma[5]Ùi胭脂葉的故鄉...

2010-07-13 00:10:45

《台文戰線》第19號出刊


台文戰線第19號2010.07出刊每期200元 一年4期700元請劃撥42264462  戶名:蔡宛玲 【社長的話】台灣作家ài為台灣的土地號名 方耀乾【編輯室筆記】行台語路走揣故鄉 胡長松【詩人之道騎春 專輯】詩人騎春──佇西...

2010-05-26 18:05:37

2010南瀛文學叢書徵集評選結果出爐


99年南瀛文學叢書徵集評選結果出爐2010.05.2699年南瀛文學叢書徵集,總計收到12件創作系列作品及2件研究系列碩士論文,經初、複評選出5件優秀作品,名單如下:胡民祥:「水鄉花草工程路」,以台語書寫的散文,收錄作...

2010-05-06 23:00:34

Siraya少女的族群之眼

──小論方耀乾〈我是台窩灣擺擺〉  咱知影詠史詩是一款無好寫的文體,內面必須同時兼顧歷史的演義佮詩的本質。若寫了無拄好,往往會成做單純舖排歷史材料,一點仔都無詩味的分行,這款顯例台語文學在來無缺欠。方...

2010-04-11 09:18:17

「全民來認股 守護白海豚」行動

「全民來認股 守護白海豚」搶救台灣母親之河濁水溪口,保護瀕臨絕種台灣白海豚 我們每個人心中都有一畝田,現在您可以買下濁水溪口的一小畝濕地,種下保護白海豚的希望、種下台灣永續發展的未來,留給下一代子孫一片...

2010-04-05 19:47:44

《台文戰線》第18號出刊


台文戰線第18期 2010.04每期200元 一年4期700元請劃撥 42264462 戶名 蔡宛玲【社長的話】請尊重而且維護台灣的文學生態/方耀乾【編輯室筆記】堅持佮實踐/胡長松【陳金順 專輯】勇敢向前行──訪問陳金順/林麗嬌...

2010-04-03 19:21:51

目降鬚氅

  相連續透幾落日雄狂風了後,風勢有khah恬靜淡薄,海裡風湧平波,是船隻thìng好平安出航的日子。今仔日1662年2月9日。時間袂輸予無情的歷史擋恬。毋管按怎,我Meij註定無離開蹛欲20冬的Formosa袂使,被逼愛坐東印...

2010-04-03 19:11:26

來去紅頭嶼

  Mulita有影是一個重感情的人,飛凌機直欲起飛,伊猶徛佇蘭嶼機場的牆仔外向阮ia̍t手,干單因為伊khioh著一領烏色外衫;坐佇德安航空蘭嶼飛台東2A的位,看著Mulita ia̍t手相送,坦白講,我不止仔感動;三工兩暝...

2010-04-03 19:06:45

島南地誌

1.七股鹽埕藍天白雲下底曠闊的眼界生湠1甲子汗流汁滴的結晶水波清清恬靜白鴒鷥歇佇1格1格拋荒的鹽埕古意的電報柱予Morakot掃kah倒籬顛斗崩敗的銃樓[1]徛踮埠岸邊Hainn-hainn-tshan──2009.8.27寫佇七股鹽鄉文史工...

2010-04-01 19:50:28

風中舞者

恁腰骨撐懸懸,徛佇媽祖出巡的百年路線台灣海峽恬靜滾絞的風湧攏佇恁的眼界裡搬演1日24點鐘,親像街頭巷尾毋捌停睏的7-11恁順勢攬風姨跳節奏平穩的Waltz轉踅,無停轉踅※記白沙屯海邊規排的風車──2009.7.4寫佇ùi台...

第一頁      ‹上一頁       1 .  2 .  3 .  4 .  5 .  6 .  7 .  8 .  9 .  10 .      下一頁›      最末頁
第 8 / 22 頁 , 共 318 筆       下十頁»      
TOP